Steun idr1❤️

Doneer

Help je mee idr1❤️ deel te laten nemen aan de Tweede Kamerverkiezingen?

Wij staan als beweging voor een nieuwe samenleving, waarin alles om bezieling vanuit eenheid en tot eenheid centraal staat. Alles draait om bruto nationaal geluk. Geld mag in niets leidend zijn! Enkel ondersteunend. Vandaar dat wij geen lidmaatschapsgeld vragen en dus geen subsidies van de overheid per zoveel duizend leden kunnen ontvangen. Opdat wij geen financieel orgaan worden. Wij staan niet achter de politiek zoals die nu is, met politieke partijen die gesponsord worden door diverse richtingen vanuit het bedrijfsleven. Hierdoor is de politiek tot strategisch economisch machtsmiddel verworden en gaat voorbij aan het feitelijk levensdoel van een bestaan op aarde; leven in harmonie met onszelf, de ander, dier en natuur. Een planeet van eenheid.

Dus geen lidmaatschapsgeld. Geen dure campagne die bekostigd moet worden. Besteed je geld alsjeblieft aan eigen en andermans welzijn en steun het individueel en collectief geluk! Neemt niet weg dat wij als beweging ook kosten maken en tevens om mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen de waarborgsom van
€ 11.250,00 moeten voldoen. Hierbij komt ook nog het bedrag van € 450,00 dat we als waarborgsom moeten betalen voor de registratie van onze naam.

Dus ondersteunt het jouw welzijn om hierin bij te dragen voel je dan vrij om te doneren voor idr1❤️.

Dit geldt enkel voor personen, giften vanuit het bedrijfsleven nemen wij niet aan.

Bankafschriften van onze geldstroom zijn altijd via de mail op te vragen bij ons.

Heb jij de mogelijkheid om ons te helpen met een bijdrage voor de waarborgsom? Je mag het bedrag dat je kunt missen overmaken naar onze rekening:
Triodos Bank NL07TRIO 0788 8841 31 tnv idr1❤️.

Aanmeldformulier

Sta jij ook mee op voor idr1❤️?
Vul dan onderstaand contactformulier in.

Je lidmaatschap is kosteloos. Het is puur om tot eenheid te komen om samen de verandering in gang te zetten.

Voor deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen moet een nieuwkomende partij aan een aantal criteria voldoen. Zo moet onder andere blijken dat er voldoende mensen achter het doel van de partij staan. Daarom stellen wij je de vraag of je eventueel bereid bent een ondersteuningsverklaring te tekenen. Meer informatie hierover vind je via deze link.

Dit H4-formulier krijg je van ons via de mail toegestuurd. De vraag is dan of je dit op je gemeentehuis wilt tekenen in het bijzijn van een bevoegd ambtenaar, die zelf vervolgens dit formulier ook dient te tekenen. Enkel bij voldoende getekende verklaringen is deelname van idr1❤️ aan de Tweede Kamerverkiezingen mogelijk.