Tijd voor actie!
Het roer om voor

IDR1❤️

Op

Welkom op de website van Idr1❤️!

Het is tijd voor gerichte actie, hier en nu!

We zijn druk bezig om Nederland op de kaart te zetten als eerste land dat vanuit eenheid bestuurd wordt…❤️!

Nederland zal het eerste land zijn waarin Idr1❤️; mens, dier en natuur zich recht gedaan voelt en gediend wordt in welzijn en groei doordat de overheid continue investeert in het bruto-nationaal geluk van het volk! Eenheid is hierin voorwaarde. Want enkel vanuit eenheid kan volksgeluk gecreëerd worden! En zeg nou zelf, hier is het hoog tijd voor!

Om dit te realiseren nemen we je graag mee in ons plan.

De identiteit van Idr1❤️ geformuleerd

Idr1❤️ staat als politieke partij geregistreerd, toch neemt Idr1❤️ een geheel
andere identiteit aan, dan alle andere politieke partijen tot nu gedaan hebben. Idr1❤️ is een eenheidsbeweging en noemt zichzelf geen partij,
want to be part of, deel uitmaken van het geheel, is niet conform haar zijn noch doel! Alle politieke partijen vertegenwoordigen in
politiek Den Haag immers een andere groep gelijkgestemden en houden met hun bestaan de verdeeldheid van het systeem in stand.
En juist die verdeeldheid veroorzaakt duurzaam lijden van mens, dier en natuur en laat dit voortduren tot op dit moment.

Dit mag niet langer realiteit zijn!

Idr1❤️ is in het leven geroepen als eenheidsorgaan, welke alle partijen wil verenigen tot deelname aan een eenheidsplan, waarin eindelijk alle kennis en kracht gebundeld wordt om werkelijk het welzijn van Idr1❤️; volk, dier en natuur te dienen.

Oftewel de politiek wordt uitgelijnd naar een stelsel dat eenheid is en eenheid dient.

Het basisuitgangspunt van Idr1❤️

Welzijn van Idr1❤️; mens, dier en natuur is een onbetwistbaar basisrecht en mag nimmer (meer!) politiek afhankelijk zijn!

~ stap uit de complexiteit van het systeem en ontdek de eenvoud en daarmee de eenheid die de basis vormt voor geluk ~

Laatste nieuws