Tijd voor volksgeluk

Idr1❤️ komt met een eenheidsplan om met alle politieke partijen tot een omvorming van het systeem te gaan.

Het is hoog tijd dat iedere partij medeveranwoordelijkheid neemt voor het hele volk. Want alleen eenheid brengt duurzaam geluk voort.

Humanistiek stelsel

Ieder mens als soeverein individu met een faciliterende basiscirkel als fundament onder zich om zijn/haar leven naar eigen inzicht en keus vorm te geven, trouw aan de kernwaarden.

De balans tussen Idr1❤️; mens, dier en natuur is uitgangspunt en doel en wordt uitgedrukt in bruto nationaal geluk.

Tederland

Tederland is de weerspiegeling van ons woord. Het is de naam van de reeds bestaande nieuwe samenleving die wij geheel volgens het humanistieke model opbouwen.

Kom mee thuis en draag je steentje bij door je kleur te leven! Samen maken we het waar!

Tederland

(het initiatief van Idr1❤️)

Een totaal nieuwe, positieve, liefdevolle samenleving in opbouw.

Tederland is dé ontmoetingsplek van schitterende mensen en prachtige (‘trouw aan het leven’-zijnde) initiatieven en bedrijven. Door dit ontmoeten en het delen van elkaars diensten ontstaat er een beweging die de duurzame leefwijze in onszelf en in elkaar versterkt. We bouwen samen af naar een steeds natuurlijkere plek van de mens binnen het ecosysteem. We herstellen het respect met onszelf, de ander, dieren en met onze prachtige planeet.

In een land vol liefde wil ik wonen. Waarin je mens mag zijn in vol ornaat. Mens om te geloven. Om te lachen, om te dansen, om te zingen, om lief te hebben, om samen of alleen. Mens als geen ander ooit tevoren. Als geen ander na je. Ieder een wereld van liefde op zich. Een wereld aan dromen en verlangens. Onmetelijke kracht omvat zij. Verbinding zal een nieuw tijdperk doen ontstaan waarin liefde leidt.
Kayid Wolfert
Oprichter & Visionair Idr1❤️

Laatste nieuws

Over Idr1❤️

Wij geloven in liefde, boven geld! In eenheid, in plaats van verdeeldheid! In humanistiek, boven politiek!

Wij staan op, hier en nu!

Om onze samenleving opnieuw als eenheid neer te zetten. Een eenheid, waarin Idr1; mens, dier en natuur in volle verbinding en onderlinge gelijkwaardigheid met elkaar leven. Waarin welzijn het hoogste goed is, dat we samen dienen. Het humanistieke stelsel zal als een faciliterende cirkel om de mens heen staan, om deze in volledige zorg te omhullen, zodat de mens souverein kan staan en naar hartenlust zijn leven kan en mag vieren!

Het land zal er voor het volk zijn in plaats van andersom. De economie zal haar bruto nationaal product puur inzetten om het bruto nationaal geluk te dienen. En mens en dier zal van een leven lijden naar een leven leiden gaan. Het is de hoogste tijd!!!

Be in!!!

Samen maken we het waar(heid)!