Tijd voor actie!
Het roer om voor

IDR1❤️
Operatie 1-1-’22

Op

Welkom op de website van Idr1❤️!

Het is tijd voor gerichte actie, hier en nu!

We zijn druk bezig om Nederland op de kaart te zetten als eerste land dat vanuit eenheid geregeerd wordt…❤️!

Nederland zal het eerste land zijn waarin Idr1❤️; mens, dier en natuur zich recht gedaan voelt en gediend wordt in welzijn en groei doordat de overheid continue investeert in het bruto-nationaal geluk van het volk! Eenheid is hierin voorwaarde. Want enkel vanuit eenheid kan volksgeluk gecreëerd worden! En zeg nou zelf, hier is het hoog tijd voor!

Om dit te realiseren nemen we je graag mee in ons plan.

De identiteit van Idr1❤️ geformuleerd

Idr1❤️ staat als politieke partij geregistreerd, toch neemt Idr1❤️ een geheel
andere identiteit aan dan alle andere politieke partijen tot nu gedaan hebben. Idr1❤️ is een eenheidsbeweging en noemt zichzelf geen partij,
want to be part of, deel uitmaken van het geheel, is niet conform haar zijn noch doel! Alle politieke partijen vertegenwoordigen in
politiek Den Haag immers een andere groep gelijkgestemden en houden met hun bestaan de verdeeldheid van het systeem in stand.
En juist die verdeeldheid veroorzaakt duurzaam lijden van mens, dier en natuur en laat dit voortduren tot op dit moment.

Dit mag niet langer realiteit zijn!

Idr1❤️ is in het leven geroepen als eenheidsorgaan, welke alle partijen wil verenigen tot deelname aan een eenheidsplan waarin eindelijk alle kennis en kracht gebundeld wordt om werkelijk het welzijn van Idr1❤️; volk, dier en natuur te dienen.

Oftewel de politiek wordt uitgelijnd naar een stelsel dat eenheid is en eenheid dient.

Het basisuitgangspunt van Idr1❤️

Welzijn van Idr1❤️; mens, dier en natuur is een onbetwistbaar basisrecht en mag nimmer (meer!) politiek afhankelijk zijn!

~ stap uit de complexiteit van het systeem en ontdek de eenvoud en daarmee de eenheid die de basis vormt voor individueel en collectief geluk ~

Doel

In het kort streven wij een drietal doelen na:

  1. Het maatschappelijk actieplan van Idr1❤️ wordt uitgevoerd. Dit houdt in dat alle mensen, bedrijven en initiatieven die (voor) eenheid zijn en eenheid voortbrengen in één krachtige groep gebundeld worden; dit is de nationale verzamelplaats.
  2. Het bestuurlijke actieplan van Idr1❤️ wordt uitgevoerd. Dit houdt in dat alle politieke partijen uitgenodigd worden tot deelname aan het eenheidsplan.
  3. Het maatschappelijk en bestuurlijke actieplan van Idr1❤️ worden op elkaar afgestemd, zodat politiek en maatschappij zich opnieuw maar nu in blijvende eenheidsdienende balans tot elkaar kunnen verhouden en elkaar hierin kunnen bekrachtigen.

    Lees hier verder.

Visie

Om tot geluksbeleving te komen dient de mens eenheid te ervaren, want afgescheidenheid oftewel verdeeldheid brengt immer lijden voort. Zie het huidige Nederlandse systeem, welke hier helaas een groot voorbeeld van is op nationaal niveau.

Een mens beleeft zichzelf in contact met de samenleving, die hij/zij om zich heen ervaart. Als deze samenleving ook eenheid is en dient wordt de mens vanuit eenheid aangesproken op eenheid, waardoor de mens aangemoedigd wordt deze heelheid in zichzelf te bewerkstelligen. De samenleving zal met haar eenheid de mens steeds verder tot heelheid ondersteunen en nadat deze bereikt is deze eenheid verder dienen, bewaren, bewaken en bekrachtigen. Zo zijn mens en samenleving samen één in geheel.

Lees hier verder.

Ambitie

Met betrekking tot het eenheidsplan, willen we op zeer korte termijn zoveel mogelijk, liefst alle, politieke partijen hierin verenigd zien. Want het is hoogtijd dat het welzijn van het volk, dier en natuur nu op de eerste plaats komt! Want dit, alleen dit, hoort het doel te zijn dat door de politiek gediend wordt.

Lees hier zeker verder, want de tekst hierboven is slechts de inleiding van een zeer concreet draaiboek waarmee Nederland binnenkort als eenheid op de kaart staat!

Laatste nieuws