Wij geloven in liefde, boven geld
In eenheid, in plaats van verdeeldheid
In humanistiek, boven politiek

Wij staan op, hier en nu!

om onze samenleving opnieuw als eenheid neer te zetten. Een eenheid, waarin Idr1❤️; mens, dier en natuur in volle verbinding en
onderlinge gelijkwaardigheid met elkaar leven. Waarin welzijn het hoogste goed is, dat we samen dienen. Het humanistieke stelsel zal als
een faciliterende cirkel om de mens heen staan, om deze in volledige zorg te omhullen, zodat de mens souverein kan staan en naar hartenlust
zijn leven kan en mag vieren!

Het land zal er voor het volk zijn in plaats van andersom. De economie zal haar bruto nationaal product puur inzetten om het bruto nationaal
geluk te dienen. En mens en dier zal van een leven lijden naar een leven leiden gaan. Het is de hoogste tijd!

De identiteit van Idr1❤️ geformuleerd

Idr1❤️ staat als politieke partij geregistreerd en zal verkiesbaar zijn bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen, toch neemt Idr1❤️ een geheel
andere identiteit aan dan alle andere politieke partijen tot nu gedaan hebben. Idr1❤️ is een eenheidsbeweging en noemt zichzelf geen partij,
want to be part of, deel uitmaken van het geheel, is niet conform haar zijn noch doel! Alle politieke partijen vertegenwoordigen in
politiek Den Haag immers ieder een andere groep gelijkgestemden en houden met hun bestaan de verdeeldheid van het systeem in stand.
En juist die verdeeldheid veroorzaakt duurzaam lijden van mens, dier en natuur en laat dit voortduren. Dit is niet ok!

Idr1❤️ is in het leven geroepen als eenheidsorgaan waarin alle partijen uiteindelijk samen gaan komen om eindelijk alle kennis en kracht te
bundelen met het oog op het welzijn van het volk, dier en natuur.

Het basisuitgangspunt van Idr1❤️

Welzijn van Idr1❤️; mens, dier en natuur is een onbetwistbaar basisrecht en mag nimmer (meer!) politiek afhankelijk zijn!

~ stap uit de complexiteit van het systeem en ontdek de eenvoud en daarmee de eenheid die de basis vormt voor individueel en collectief geluk ~

Doel

In het kort streven wij een tweetal doelen na, één op politiek vlak, één op maatschappelijk vlak, welke elkaar uiteindelijk in onderlinge balans zullen versterken:

  1. Eenheidsplan; tijd voor volksgeluk!
  2. Tederland; de weerspiegeling van ons woord

    Lees hier verder.

Visie

Om tot geluksbeleving te komen dient de mens eenheid te ervaren, want afgescheidenheid oftewel verdeeldheid brengt immer lijden voort. Zie het huidige Nederlandse systeem, welke hier helaas een groot voorbeeld is op nationaal niveau.

Een mens beleeft zichzelf in contact met de samenleving die hij/zij om zich heen ervaart. Als deze samenleving ook eenheid is en dient, blijft de heelheid die de mens ervaart behouden en wordt er zelfs door bekrachtigd.

Lees hier verder.

Ambitie

Met betrekking tot het eenheidsplan, willen we voor de komende Tweede Kamerverkiezingen zoveel mogelijk, liefst alle partijen hierin verenigd zien, zodat bij deze verkiezingen, eindelijk niet slechts een deel van het volk wint en de rest, inclusief alle dieren en natuur verliest. Nee, de volgende verkiezingen is het hoogtijd dat Idr1❤️; alle mensen, alle dieren en de natuur wint!!! Gewoon omdat geluk een collectief recht is!

Lees hier verder.

Laatste nieuws