Beleid

idr1❤️

Beleid

Ons beleid is er één van onomwonden daadkracht:

  1. Naar Den Haag met een eenheidsplan om tussen alle politieke partijen cohesie tot stand te brengen. Ieder van de partijen kan zijn sterke punten invullen in het grote geheel. Doel is om alle stemmen erin gehoord te laten worden en het kader er omheen, het eenheidsplan, zorgt ervoor dat het welzijn van volk, dier en natuur als onbetwistbaar basisrecht veilig is gesteld.
  2. Gerichte opbouw en uitbouw van de nieuw begonnen inclusieve duurzame samenleving Tederland. De constructief uitgewerkte daad naar het woord van Idr1❤️.

Doel

Alle politieke partijen in een eenheidsplan vertegenwoordigd krijgen, zodat het systeem plaats maakt voor een humantiek stelsel en welzijn van mens, dier en natuur als basisrecht veilig gesteld is. Ondertussen Tederland volgens humanitiek stelsel vormgeven.

Alle inzet van bestuur en leden is volledig op vrijwillige basis. Er is geen onkostenvergoeding mee gemoeid.