Uitnodiging Kamerleden

Uitnodiging om mee op te staan en Nederland als eerste ‘in eenheid verenigd land’ op de kaart te zetten! 

Deze tweede uitnodiging naar de Kamerleden is verstuurd op 16 september 2021.

Geachte collega’s, 

Vanuit gelijkwaardigheid naar u als politiek begeesterd medemens en het volk, richten wij ons tot u met dit schrijven. Ons land gaat reeds lange tijd gebukt onder verdeeldheid. Telkens opnieuw ontstaan er met de tijd groeperingen gelijkgestemden die zich verenigen om hun rechten en veiligheidsgevoel in de maatschappij te garanderen. Dit fenomeen is een reactie op een falend beleid. Want zij geeft blijk van afgescheidenheid die keer op keer ervaren en waargenomen wordt met alle mogelijke excessen als uitingsvorm hiervan in maatschappelijk opzicht. Wij vertellen u niets nieuws als we delen dat eenheid de basis is van alle individuele en collectieve geluk. Wanneer mensen individueel eenheid ervaren dragen ze bij aan collectieve eenheid, wanneer er collectief eenheid gepredikt wordt, zal dit eenheid in het individu tot stand brengen dan wel waarborgen en bekrachtigen.

Deze wisselwerking zal tussen politiek en maatschappij tot stand gebracht dienen te worden als volksgeluk en respect van dier en natuur werkelijk ons doel is. 

De huidige maatschappelijk situatie is dusdanig dat we met een star systeem zitten, waarin de mens, dier en natuur ondergeschikt gemaakt zijn aan het economische belang van het land, Europa dan wel een wereldeconomie. Hoe goed intenties van een ieder ook zijn om ‘goed’ te doen en ‘recht’ te doen aan mensheid, dier en natuur. Binnen het huidige systeem zijn zij ondergeschikt gemaakt aan economische doelen en zal ‘goed’ noch ‘recht’ ooit bereikt worden. 

Het gevolg hiervan is uitsluiting van groepen, wat individueel en collectief lijden teweeg brengt. Lijden dat steeds grotere aantallen mensen betreft en waar wij allen verantwoordelijk voor zijn. Want weten allemaal hoe het zit! 

Precies op dit moment, nu u deze mail ontvangt, kondigt Idr1❤️ ‘Operatie 1-1-’22’ aan. 

De tijd is daar dat alle liefdevolle intenties en gedreven inzet vol tot zijn recht mogen en mag komen. De stap hiernaartoe is die van onderkenning dat we het systeem los mogen laten en mogen transformeren naar een welzijnsdienend stelsel. 

Een stelsel waarin het bruto nationaal geluk van mens, dier en natuur zowel uitgangspunt als doel is! 

Operatie 1-1-’22 betreft een oproep aan alle mensen, bedrijven, initiatieven en politieke partijen om te kiezen het eigen belang in te ruilen voor het collectieve belang. Jij bent mij, jij bent wij. 

Alle mensen, bedrijven en initiatieven die eenheid en duurzaamheid nastreven verenigen zich in de tussenstap samenleving Tederland en komen hier in eenheid als geheel samen; 1-1-’22 zal deze bundeling grotendeels compleet zijn om mee aan de slag te kunnen. 

Alle politieke partijen, regerend of niet, nodigen wij, van politiek overstijgende beweging Idr1❤️ uit, om hun partijbelangen in te ruilen voor het volksbelang en om al hun kennis en kwaliteiten gericht mee in te zetten in het realiseren van het politieke eenheidsplan. Een plan waarin alle partijen als eenheid simpel praktisch stap voor stap tot transitie overgaan van het systeem naar een welzijnsdienend stelsel. 

Op 1-1-’22 starten we met het doorvoeren van dit eenheidsplan. Voor alle concrete informatie aangaande dit eenheidsplan zie www.idr1.info.  

De periode tot aan 1-1-’22 zal de meest hartverwarmende en oordeelloze periode van ons land betekenen als voorafje aan een Nederland waarin eenheid grondslag is in ieder hart van mens, dier en moeder natuur en in de samenleving als geheel. 

Want zodra politieke en maatschappelijke eenheid naast elkaar gerealiseerd zijn, zullen deze in nieuwe verhouding met elkaar verbonden worden. Dit verbinden zal dusdanig zijn dat de politiek eenheid naar de samenleving ademt en omgekeerd. Men zal in continue wisselwerking elkaar bekrachtigen in de eenheid die er is! 

Volksgeluk viert vanaf dan hoogtij! 

Wij kijken ernaar uit dit samen met u en uw partij te realiseren! 

Tot gauw in nauwe en open samenwerking! 

Met opbouwende en vertrouwende groet, 

Kayid Wolfert
Namens Idr1❤️

Vergelijkbare berichten