Tederland

De tijdelijke tussenstap samenleving

Tederland als tussenstap naar een in eenheid verenigd Nederland.

Zoals aangegeven bestaat dit transformatie plan uit drie stappen.

  1. Idr1❤️ zorgt voor eenheid in de politiek
  2. Tederland zorgt voor eenheid in de maatschappij
  3. Eenheidspolitiek en eenheidsmaatschappij worden in nieuwe balans op elkaar afgestemd.

Tederland is heel simpel de nationale verzamelplaats voor een ieder die vanuit eenheid leeft, dan wel wenst te leven en voor alle mogelijke duurzame initiatieven en bedrijfsvoeringen die in een eenheidsdenken passen en dit (wensen te) bezigen.

Hedentendage zien we tal van groeperingen als paddenstoelen uit de grond rijzen. Afgestemden die zich samen ergens sterk voor maken met de meest bewogen intenties. Hierdoor is er de laatste tijd maatschappelijk net als in de politiek steeds meer versnippering en dus verdeeldheid ontstaan. Dit is zeer begrijpelijk en ook een positieve ontwikkeling, want er komt overal veel kracht en kwaliteit tot uiting. Echter is het van wezenlijk belang dat er nog een stap volgt. De synthese van alle mensen en initiatieven tot maatschappelijke eenheid. Want eenheid is pas eenheid als iedereen een plaats heeft binnen het geheel. Daarom Tederland.

Mensen, initiatieven, praktijken en bedrijven die mee opstaan voor een eenheidsmaatschappij waarin welzijn van mens, dier en natuur een onbetwistbaar basisrecht is kunnen zich hier aanmelden voor deelname aan het maatschappelijke eenheidsplan. Dit plan omvat een dynamisch proces en iedereen neemt actief zijn eigen plek in. We ZIJN samen. Het is geen instapklaar iets waarin bepaald wordt, ieder draagt en creëert mee!

Zo zetten we samen Nederland heel sterk en gericht als eerste land op de kaart dan in en vanuit eenheid geregeerd wordt.

Bouw mee! Samen maken we het waar!