Standpunten

idr1❤️

Daadkracht

Idr1❤️; De politieke beweging die vol daadkracht de Nederlandse samenleving opnieuw op de kaart zet!

Ja, politieke beweging.

Maar partij, het woord zegt het al, to be part of, deel uitmaken maken. Iedere politieke partij vertegenwoordigt weer een andere groep gelijkgestemden, die hun eigen belangen behartigen binnen een systeem van verdeeldheid. Dan is het weer de ene groep die aan zet is, dan weer de andere en het welzijn van mens, dier en natuur bungelt al jaren mee met de grillen van de politiek.

Basisrecht

Dit is niet ok! Welzijn hoort een onbetwistbaar basisrecht te zijn, voor mens, dier en natuur. Het is anno 2021, alles lijkt te kunnen, maar bittere realiteit is dat menig mens gaat gebukt onder het systeem, dieren zitten gekooid en geketend door beleid en de natuur? De natuur krijgt alle troep van dit systeem letterlijk over zich heen gestort. Gif druipt steeds verder over de tafel van de enige gastvrouw die ons naar gezondheid kan voeden.

Tuurlijk zijn we er ons van bewust dat iedere dag opnieuw warm begeesterde mensen en bezielde harten zich vol inzetten om goed te doen binnen dit systeem!

Laat daar geen twijfel over bestaan. Maar het is tijd om samen opnieuw de balans te maken! Hier en nu!

Om op te staan vanuit de polariteit om deze voor altijd achter ons te laten. Om als eenheid verder te gaan en te kiezen voor een stelsel van humanitiek.

Humanitiek stelsel

Een humanitiek stelsel waarbij de mens souverein is en een faciliterend stelsel als cirkel om zich heen ervaart.

Een stelsel waarin Idr1❤️, mens, dier en natuur zich als eenheid ten opzichte van elkaar verhouden en zich veilig weten.

Een stelsel waarin welwillendheid en welzijnsbevordering uitgangspunt zijn.

Een stelsel waarin alle voeding werkelijk voedingsstoffen bezit.

Een stelsel dat als faciliteit zorg biedt, in complete zin, niets uitgesloten want bij heling gaat het om herstel van heelheid, anders houdt je disbalans in stand.

Een stelsel dat als faciliteit onderwijs biedt in hoofd, hart en handen, want volledig mens ben je, als je alles mag zijn van wie je bent, anders creeer je lijden.

Een stelsel dat als faciliteit in een basisinkomen voorziet, zodat ieder mens autonoom staat en vanuit passie kan leven en de rest aan inkomen kan creeren vanuit het leven van die passie. Men zal vanuit deze eigen verdiensten een deel investeren in de faciliterende kring, wat we ‘bijdrage’ noemen (in plaats van belastingen). Men zal volledig transparant kunnen volgen waarin hun bijdrage geinvesteerd wordt. Alle mensen samen zullen zich ervan bewust zijn dat zij samen ‘de schouders onder de samenleving’ vormen. Betrokkenheid en verbondenheid maken mee de samenleving waar!

Een stelsel waarin huisvesting en energiebeleid op welzijn van mens, dier en de aarde afgestemd zijn in plaats van op winstbejag.

Dit voor wat betreft onze standpunten.

Dan nog het volgende.

Wij zijn opgestaan voor mens, dier en natuur om met de verkiezingen een nieuw tijdperk in Nederland in te luiden!

Maar de maatschappelijke realiteit liegt er niet om. Het is voor ons onaanvaardbaar om te praten over, terwijl welzijn aan alle kanten geschaad wordt en mensen zich steeds verder ontheemd voelen. Daarom hebben we meteen ons verkiezingsprogramma omgezet in daadkracht en is de nieuw begonnen samenleving Tederland inmiddels een vreugdevol feit!

Voor alle ins en outs over Tederland, nodigen we u van harte uit, om eens een kijkje op de website te nemen; www.tederland.nl. Op deze website zal met de ontwikkeling mee een schitterend, verbindend netwerk tussen inspirerende mensen en voedende initiatieven/bedrijven als eenvoudig toegankelijk platform tot stand komen.

Be in!