Een boom en nog een boom

elk voor zichzelf, elk stram rechtop

en de wind en de lucht

die vertellen hoe zij elk apart staan

maar onder het dek van de aarde

spreiden zij wijd hun wortels

en in de onzichtbare diepte

knopen zij wortels aaneen

(Ai Qing)

Vergelijkbare berichten