Ambitie

idr1❤️

Met betrekking tot het eenheidsplan, willen we op zeer korte termijn zoveel mogelijk, liefst alle, politieke partijen hierin verenigd zien. Want het is hoogtijd dat het welzijn van het volk, dier en natuur nu op de eerste plaats komt! Want dit, alleen dit, hoort het doel te zijn dat door de politiek gediend wordt.

Binnen het eenheidsplan gaan alle politieke partijen hun eigen unieke kwaliteiten en kunde inbrengen met het oog op het dienen van het welzijn van het volk. Dit voor wat betreft de politiek.

Voor wat betreft de maatschappij het volgende.

Onder de noemer ‘Tederland’ brengen we op nationaal niveau alle mensen en initiatieven samen die vanuit eenheid leven dan wel willen leven. Tederland is de benaming van de tijdelijke gecreërde tussen-maatschappij, welke puur in het leven is geroepen om de eenheid van Nederland te behouden, beschermen en weer te doen uitbouwen totdat zij basis is voor heel Nederland.

Nu politiek eenheid nagestreefd wordt en maatschappelijk evenzo, zal tijd de beste vriend zijn in dit organische proces. Eenheid zal zichzelf manifesteren en het zal met de volgende Tweede Kamerverkiezingen zijn dat de politiek in eenheidshoedanigheid en de maatschappij in eenheidshoedanigheid nieuwe afstemming op elkaar gaan vinden. Dit op dusdanige manier dat politiek en samenleving één zijn in eenheid en elkaar hierin in balans houden en steeds verder bekrachtigen.

Dan is Nederland op de rit!

Het eerste land dat eenheid is.

Vanuit ons land sturen we dan een uitnodiging naar alle landen voor deelname aan een eenheidsplan… 🙂

Om vanuit de huidige politieke situatie tot transformatie naar een eenheidsmodel te komen dient er een nieuwe transparante bestuurlijke structuur neergezet te worden. Hiertoe dienen een aantal stappen gezet te worden. In het eenheidsplan zetten we deze kort en helder uiteen. Zie ‘eenheidsplan’.